τεχνητη νοημοσυνη

texnhth nohmosynh

Η SOFTAWARE μπορεί να σας στηρίξει στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων εφαρμόζοντας αλγορίθμους που ανακτούν τη βέλτιστη λύση σε ένα πρόβλημα.

Εφαρμόζοντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) μπορούμε να κατασκευάσουμε ειδικά ευφυή προγράμματα υπολογιστών για ενσωμάτωση σε ευφυείς μηχανές. Οι εν λόγω μηχανές μας βοηθούν σε πολλούς τομείς της ζωής μας αυτοματοποιώντας διάφορες εργασίες (π.χ. γεωργία και κατασκευές). Έτσι, μπορούμε να αυξήσουμε την υπολογιστική δύναμη που διαθέτουμε βοηθώντας στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

προγραμμα επιλυσης προβληματων

Απευθυνθείτε στην SOFTAWARE για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων της επιχείρησής σας. Αρχικά, θα αναλύσουμε το πρόβλημά σας και τις απαιτήσεις του και στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε ειδικούς αλγορίθμους ώστε να αναζητήσουμε τη βέλτιστη λύση για το πρόβλημά σας. Τέλος, οι αλγόριθμοι αυτοί θα ενσωματωθούν σε λογισμικό προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας.

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούμε για τον σχεδιασμό των αλγορίθμων που ενσωματώνονται στο λογισμικό εύρεσης βέλτιστης λύσης είναι οι εξής:

  • Lisp
  • Prolog
  • Java

Ετοιμες λυσεις για την επιχειρηση σας

Σύστημα μηχανογράφησης, πρόγραμμα διαχείρισης αδειών επιχείρησης και πολλά άλλα συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας!

Αυξηστε την αποδοση
της επιχειρησης σας

Λογισμικό φτιαγμένο στα μέτρα σας.